maanantai 9. joulukuuta 2013

Parannus raporttinäkymiin

Ajoimme juuri sisään pienen muutoksen raportti Tasot ja vastausjakaumat -näkymiin. Nämä näkymät löytyvät niin yksittäisten koulujen ja kuntien näkymistä kuin avoimista raporteista. Katsotaan esimerkiksi matematiikan opettajien teknologisia valmiuksia verrattuna muihin.

Aiemmin Tasot ja vastauajakaumat -raportin alta löytyvä Teknologiset valmiudet -näkymä näytti tältä:


Nyt näkymän alku näyttää tältä:


Aiempien monimutkaisten numerointien ja keskiarvojen sijaan käyttäjille siis tarjoillaan suoraan positiivisia vastauksia antaneiden käyttäjien lukumäärä kysymyksittäin. Jos tarkempi vastausten jakauma kiinnostaa, löytyy linkkien takaa vanhat tutut jakaumat, joita ei ole muutettu lainkaan.

Toivomme, että uusi näkymä on havainnollisempi ja helpompi tulkita. Kuulemme mielellään palautetta uudesta versiosta ja jatkokehitystoiveita.

maanantai 16. syyskuuta 2013

Visualisointi Opekaan vastanneista

Teimme pienen visualisoinnin Opekaan vastanneiden ilmoittamista kunnista. Videossa punaisella on merkitty kunnat, joista on tullut vähintään yksi vastaus Opekaan tietyn päivän aikana. Aika kuluu juoksee videon aikana.

Videon loppuvaiheessa näkyy Opekan nopea leviäminen. Näyttää siltä, että ennätykset paukkuvat Opekassa syksyn aikana!


maanantai 5. elokuuta 2013

Opekan esittelyvideo


Tampereen kaupungin eVarikko teki Opekasta mahtavan esittelyvideon. Katsomisen arvoista tavaraa!

torstai 20. kesäkuuta 2013

Käyttökatko heinäkuussa viikon 30

Ajamme kesän aikana muutamia päivityksiä sisään Opekaan heinäkuussa viikolla 30 (22.7. - 28.7.). Palvelumme on siis käyttäjiltä suljettu tuon viikon ajan.

Kesän aikana Opekaan lisätään uusia toiminnallisuuksia, joista yksi suurimmista ovat kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Myös hyvin merkittävä lisäys on vapaalle sivistystoimelle sopiva kysely. Myös muita pienempiä parannuksia tehdään.

maanantai 20. toukokuuta 2013

Teacher Education Policy in Europe Conference 2013 -kalvot

Pidimme pienen esityksen Tepe 2013-konferenssissa. Esityksessämme käsittelimme Opekaa yleisesti, opettajien koulutustarpeita ja erityisesti alle viisi vuotta opettaneiden erityisiä koulutustarpeita.

Tässä muutama mielenkiintoinen kaavio setistä. Lisätietoja voit kaivaa englannin kielisestä kalvosetistä SlideSharesta.


maanantai 15. huhtikuuta 2013

PowerPoint-esitykset Opekasta ITK:sta

Opeka oli esillä ITK:ssa monin tavoin. Alla on linkit sekä teemaseminaarin että tutkijatapaamisen kalvoihin.

Kalvot: Teemaseminaari Opekasta

Kalvot: Opeka tutkijatapaamisessa

Kiitokset kaikille esityksiä seuranneille!

maanantai 8. huhtikuuta 2013

Päivityksiä raportteihin

Olemme juuri ajaneet sisään suurehkon päivityksen Opekan raporttinäkymiin. Raporttinäkymiä tuunattiin viime päivityksessä varsin paljon ja saadun palautteen perusteella on nyt tehty lisämuutoksia. Muutokset koskevat raportteja, jotka on lähetetty kouluille ja kunnille.

Suurin uutuus on TVT-valmiudet -raportti. Raportin idea on tuoda esiin vastauksia, jotka liittyvät kyseiseen tiettyyn aihepiiriin. Käytännössä näkymässä siis yritetään tarjota kaikki sellainen tieto, jota tarvitaan koulun TVT:n laajaan arviointiin. Kyselyn rakenne vastaa Tampereen kaupungin käyttämiä eValmiustasoja mutta näkymän pitäisi toimia myös sellaisen ihmisen tai organisaation kohdalla, jolle eValmiudet eivät ole tuttu käsite.

Esimerkki Laitteet ja ohjelmistot -tasosta


Uuden raportin lisäksi jaoimme raportit pienempiin osioihin, jotta oleellisiin asioihin pääsisi helpommin käsiksi. Myös raporttien nimiä on tässä muokattu.

Pistäkäähän tulemaan palautetta uusista raporteista. Jos myös esimerkiksi TVT-valmiudet -raportista puuttuu jotain oleellisia kysymyksiä tai muuta tietoa, ilmoitelkaa. Palautetta voi laittaa ihan tämän blogikirjoituksen alle tai vaikka anonyymisti "Lähetä palautetta"-napista!

tiistai 19. maaliskuuta 2013

Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö suomalaisissa kouluissa vuonna 2012

Olemme julkaisseet lyhyen ja tiiviin raportin opettajien tieto- ja viesintätekniikan käytöstä vuoden 2012 aikana Opekaan kerätyn tiedon perusteella. Raportti keskittyy kyselyssä kerättyyn tietoon laitteiden ja ohjelmien käytöstä ja käytön tiheydestä.

Opeka-palvelun kehitystyöstä vastaa Tampereen yliopiston TRIM. Kehitystiimin muodostavat tutkimusjohtaja Jarmo Vitelin, projektitutkija Heikki Sairanen ja järjestelmäsuunnitelija Mikko Vuorinen. Opeka-palvelu on käynnistetty Opetushallituksen Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -hankkeessa. Hankkeen koordinoinnista on vastannut Tampereen kaupunki ja yhteistyötä on tehty tiiviisti erityisesti projektikoordinaattori Raisa Valtaojan kanssa.

Käytännössä raportti jaottelee eri laitteet ja ohjelmat nelikenttään, jossa toisella akselilla on laitteen tai ohjelman käytön yleisyys ja toisella akselilla näiden käyttäjien parissa käytön tiheys. Näin saadaan muodostettua varsin selvä kuva siitä, minkälaista laitteiden ja ohjelmien käyttö tyypillisessä koulussa on.
Kuten taulukoista näkee, on enemmistön opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö perin tavanomaista jopa konservatiivista. Onko siis tavallisen suomalaisen oppilaan ja opiskelijan kokemus tietotekniikasta koulumaailmassa tietokone, dokumenttikamera, videotykki ja opettaja, joka kirjaa poissaolot oppilastietojärjestelmään? Kenties. Ainakaan kyselymme ei täysin tätä provokatiivista väitettä kumoa.

Raportissa listataan myös kaikista käytetyimmät laitteet ja ohjelmat, mistä saa myös hieman tarkemman kuvan siitä, miten suuri osa opettajista
Raportti on varsin tiivis ja kätevä paketti, joten se kannattaa lukea. Mukana on myös selvitys metologiasta.

Pysyvä osoite raportille on:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9106-1

keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Opeka päivittyi


Opekaan on päivitetty alkuvuoden ajan. Olemme uudistaneet niin kyselyn sisältöä kuin sitä pyörittävää tekniikkaa. Työ on tehty, jotta Opeka tuottaisi nimenomaan sellaista tietoa, joka auttaa opettajia, kouluja ja kuntia kehittämään toimintaansa.

Suurin näkyvä muutos käyttäjille on muuttunut kysymyspatteristo. Lähdimme alkuvuodesta uudistamaan osaamiskyselyä kokoamme asiantuntija ryhmän kanssa. Ryhmän kanssa pidetyssä workshopissa ja nettityöskentelyssä uusittiin koko Opekan osaamiskartoitus. Uusi kysely erittelee aiempaa tarkemmin eri osaamisen lajit ja näin helpottaa vastaamista sekä vastausten luotettavuutta. Lisäksi päivitettiin jonkin verran muita kyselyjärjestelmän osia.

Suurin osa raporteista on nyt koostettu viiden helppotajuisen tekijän ympärille: tekniikka, yhteisö, osaaminen, innostus ja käyttö. Myös vanhat eValmiustasot ovat saatavilla niitä tarvitseville.

Vastanneille näytetyssä loppunäkymässä saa jatkossa tietoa siitä, miten oma taso vertautuu muihin vastanneisiin. Ylipäätään yritämme raporteissa esittää enemmän tällaisia suhteellisia näkymiä, jotta raporteista tehtävät tulkinnat vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisuutta.

Muiden muutosten ohessa olemme lisänneet muutaman kysymyksen taustatietoihin. Nyt käyttäjiä pyydetään kertomaan toimipisteensä, mikäli koululla on sellaisia useampi. Tiedon perusteella luodaan koulujen alle erilliset toimipistekohtaiset raportit. Toimipisteraportteihin pääsee kouluraporttien kautta.

Muuta kyselyä on päivitetty parantamaan tiedon luotettavuutta. Esimerkiksi oman oppialan ohjelmistot mukautuvat vastaajan valitsemaan oppialaan paremmin. Näin äidinkielen opettajan ei tarvitse kahlata läpi matematiikan opettajien erikoisohjelmia.

Kouluille ja kunnille lähetettyihin raportteihin on tehty myös päivityksiä. Vanhat linkit johtavat siis päivitetyihin raportteihin. Vaikka kyselyä on päivitetty melko suurelta osin, yritämme mahdollisuuksien mukaan tarjota myös eri vastauskertojen välisiä vertailutietoja.

tiistai 15. tammikuuta 2013

Uutiskirje 1/2013

Tervehdyksin Opeka-tiiimistä,

Laitoimme alla olevan uutiskirjeen tiedoksi kunta- ja koulutunnuksia saaneille henkilöille. Laitetaan se tänne myös, jos siitä sattuu olemaan käyttäjillemme hyöytyä! Uutiskirjeeseen on tehty pieniä lisäyksiä blogin yleisö huomioiden.

1. Mitä uutta Opekassa vuonna 2013?

Opeka kyselyä päivitetään paremmin vastamaan niihin tarpeisiin, mitä on tähän mennessä tunnistettu. Olemme saaneet Teiltä valtavan määrän palautetta, joten voimme nyt kehittää järjestelmää hyvin eteenpäin. Kyselyä päivitetään palautteen perusteella ja erityistä huomiota kiinnitetään osaamiskyselyn päivittämiseen. 

Päivitystyö tehdään hiihtoloman aikana, joten seuraavan kerran Opekaan kannattaa pääosin vastata aikaisintaan hiihtolomien jälkeen eli 11.3. jälkeen. Osan kouluista ja kunnista kanssa on kuitenkin jo aiemmin sovittu tässä vuoden alussa täyttämisestä.

Päivittämisestä huolimatta suuri osa Opekasta pysyy samanlaisena ja näin mahdollistetaan vastausten vuosittainen vertailu.

2. Miten saan näkymän koululleni tai kunnalleni vuodelle 2013

Jotta voit katsoa koulusi tai kuntasi vastauksia tänä vuonna, sinun tulee pyytää vuosittainen raportti lomakkeella osoitteessa http://www.opeka.fi/pyydaraportti. Haluamme jakaa raportit vuosittain, jotta kaikkien vastaajien, koulujen ja kuntien tietoturva on taattu.

Lähetämme linkit vuoden 2013 raportteihin hiihtolomien jälkeen viikolla 11. Jos tarvitsette raporttia tätä aiemmin, voitte lähettää meille sähköpostia asiasta.

Jos Opekaa on käytetty edeltävänä vuonna, raporteista näkee nyt myös vertailun viime vuoteen. Kannattaa myös katsoa tarkkaan, että katsoo oikean vuoden raporttia. Esimerkiksi 2013 vuoden raportit ovat alkuvaiheessa vielä varsin tyhjiä.

3. Opekan vuosi 2012

Opekaan vastasi viime vuoden aikana yhteensä 2380 opettajaa. Aloitimme tointamme vasta toukokuussa, joten tulos on varsin mainio. Opekaan avoimia raportteja vuoden 2012 osalta voi katsoa osoitteessa: http://www.opeka.fi/public?search=2012.

Toivottavasti jatkamme tänä vuonna vähintään samaan tahtiin.

4. Seuraa Opekan muutoksia

Opekan kehitystyötä voit seurata näiden noin vuosittaisten sähköpostien lisäksi seuraavissa medioissa:

Opekan blogi: http://www.opeka.fi/info/blog
Opekan Facebook-sivu: https://www.facebook.com/opeka.fi/
Opeka Twitterissä: @OpekaKysely

torstai 3. tammikuuta 2013

Uusi vuosi Opekassa

Hyvää uutta vuotta 2013 kaikille! Vuosi vaihtui myös Opeka-palvelussa, ja se näkyy käyttäjille muutamalla eri tavalla. Tässä kirjoituksessa pyrin selkeyttämään sitä, miten Opeka kokoaa vuosiraportteja.

Opeka-kyselyyn voi vastata yhden kerran kalenterivuoden aikana. Kun opettaja kirjautuu palveluun sähköpostiosoitteellaan, hän näkee minä vuosina hän on täyttänyt kyselyn. Vastattuaan kyselyyn opettaja näkee omien vastausten vertailun muihin vastaajiin. Tämä vertailutieto ei ole sidottu kalenterivuosiin, vaan perustuu viimeisen 12 kuukauden aikana annettuihin vastauksiin. Jos opettaja on vastannut kyselyyn aiempina vuosina, näytetään vertailutiedoissa myös edellisten vastauskertojen tulokset.

Opeka-raportit ovat sidottuna kalenterivuosiin. Vuoden 2012 raportit (sekä koulu- ja kuntakohtaiset raportit että myös julkiset raportit) muodostetaan kalenterivuoden 2012 aikana annetuista vastauksista. Tällä hetkellä vuoden 2013 julkinen raportti sisältää vain muutaman vastauksen, mutta vuoden 2012 raportissa on yhteensä 2380 vastausta. Kaikissa raporteissa on mahdollisuus vertailla tuloksia aiempiin vuosiin. Erikoistapauksissa voidaan muodostaa esimerkiksi kuntakohtaisia raportteja, joihin sisällytetään vastaukset useamman vuoden ajalta.