perjantai 18. joulukuuta 2015

Hyvää Joulua Opekasta!
Opekaan on vastannut vuonna 2015 jo lähes viisi tuhatta opettajaa, iso kiitos kaikille vastanneille!


Joulukuun vastaajamäärä kattaa yli neljänneksen koko vuoden aikana vastanneista, mikä kertonee osaltaan käynnissä olevasta Opetus- ja kulttuuriministeriön digiselvityksestä. Tutkimus jatkuu vielä tammikuun puoleen väliin asti, joten muistathan käydä täyttämässä Opeka-kyselyn! Opeka on toiminnassa koko joulunajan, joten voit käydä vastaamassa kyselyyn myös jouluruokia sulatellessa, viimeistään 15.1.2016 mennessä.

Opeka-tiimi toivottaa kaikille opettajille ja yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua

ja

Hyvää Uutta Vuotta

2016!

keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Opekaan kerätyistä tiedoista koottuja aikasarjoja

Kokosimme muutamia käyttötarkoituksia varten muutamat kalvot Opekaan kerätystä tiedosta palvelun alusta loppuun mennessä.

Kuvat ovat alla muutamien kommenttien kanssa. Lopussa lisäksi linkki kalvosarjaan Slidesharessa.


Mukana ovat vastaajat, jotka ovat merkinneet itsensä yleissivistävän puolen kouluun (alakoulut, yläkoulut, yhtenäiskoulut ja lukiot).  Vuoden 2015 ennakkotietoja 28.10.2015 mennessä kerätystä tiedosta.

Opettajien oman käytön määrä näyttää hiukan kasvaneen muutaman viime vuosina, mutta muutokset ovat varsin hitaita.


Oppijoiden käyttö puolestaa näyttää lisääntyneen merkittävästi. Toisaalta käytön määrä on vieläkin varsin vähäinen verrattuna opettajien käyttöön.
Opeka-kyselyn alusta lähtien olemme kyselleet TVT:n käyttöä kysymyksellä, jossa käyttäjät ovat voineet arvioida, kuinka usein he käyttävät TVT:ta opetukessaan. Jostakin syystä tämä tulos näyttäisi kohtuullista jonkinlaista laskua TVT:n käytössä. Ei ole ihan täysin selvää, mistä tämä johtuu. Yksi mahdollisuus on, että TVT:n käyttö koetaan eri tavoin nyt vuonna 2015 kuin vuonna 2012. Esimerkiksi opettaja ei välttämättä enää katso, että oppilaiden poissaolojen merkitseminen olisi TVT:n käyttämistä. Tulos on jonkin verran erikoinen.
,
Vaikka monissa asioissa Opekassa muutokset ovat vielä kohtuullisen vähäisiä, on erityisen lupaavaa kehitystä näkyvissä oppilaiden mobiililaitteiden käytössä. Kysymystä on hiukan muunnettu 2015 vuodelle mentäessä niin, että siinä mainitaan eksplisiittisesti myös tabletit.

Koodamisesta kouluissa on puhuttu varsin paljon viime aikoina ja onpa se peräti uudessa opetussuunnitelmassa.Vuoden 2015 kyselyssä on muutama kysymys ohjelmointiin liittyen. Näyttää siltä, että opettajien taidoissa on vielä aika paljon kehitettävää, jotta koodaamisen opettaminen yleistyisi. Tieto on vuoden 2015 vuodelta ja alustava (28.10.2015 asti).
Opettajien osaaminen on vankempaa "perinteisemmissä" asioissa. Erityisesti toimisto-ohjelmiin ja esitysgrafiikkaan liittyvät asiat ovat varsin hyvin hanskassa. perjantai 20. maaliskuuta 2015

Ilmoittaudu ITK:n Opekaa ja Oppikaa käsittelevään workshoppiin

Järjestämme ITK:ssa 15.4.2015 workshopin nimellä Opeka ja Oppika: mitä oppilaat osaavat? Mitä pitäisi osata?

Toivottavasti Opekan käyttäjät pääsevät paikalle sankoin joukoin. 

Työpajassa syvennytään jo kerättyyn Opeka-tietoon sekä oppilaiden Oppika-kyselyyn ja ensimmäisiin tuloksiin. Mitä oppilaiden vastauksista voi päätellä, mitä heille pitäisi siis opettaa? Entä opettajien osaaminen, miten se heijastuu oppilaisiin? Työpajassa pääset myös vaikuttamaan siihen, mitä tai miten sinä näkisit tarpeelliseksi kysyä? 

Aikataulu

 1. Mikä Opeka on ja miten se kertoo meille osaamisestamme ja toimintakulttuuristamme?
 2. Kokemuksia Opekan hyödyntämisestä
 3. Ryhmätyöskentelyä OPS2016:sta
  • Mitä uutta ja haasteellista uusi OPS tuo opetukseen?
  • Minkälainen käsitys oppilaiden osaamisesta meillä tällä hetkellä on?
 4. Pienryhmätöiden purku
 5. Miten Oppikassa kysytään OPS2016:n mukaisia oppilaiden tvt-taitotavoitteet?  Mitä tietoa Oppika antaa oppilaiden osaamisesta?
 6. Pienryhmätyöskentelyä, jossa pohditaan ja ideoidaan:
  • Miten Oppikan tarjoamaa tietoa oppilaiden osaamisesta voidaan hyödyntää? Miten se vaikuttaa opettajan opettamiseen, oppimisympäristöihin?
  • Mitä muuta Oppika-oppilaskyselyssä pitäisi kysyä?
 7. Pienryhmätöiden purku
 8. Opeka ja Oppika- palveluiden tulevaisuus – miten kehitystä jatketaan, miten siihen voi osallistua?
 9. Yhteenveto ja kiitokset

Kouluttajina toimivat Heikki Sairanen Tampereen yliopistolta ja Raisa Valtaoja Tampereen kaupungin eVarikolta. Workshop on maksuton.

Mukaan pääset täältä: http://itk.fi/2015/ohjelma/workshop/219

tiistai 13. tammikuuta 2015

Opekan päivitys vuodelle 2015

Opeka-palvelua on jälleen käytössänne. Palvelua päivitettiin alkuvuodesta 2015 ja nyt uusi entistä toimivampi Opeka on jälleen käytössänne.

Suurimmat muutokset palveluun ovat seuraavat:

 • Laiteet ja ohjelmat -osion merkittävä päivitys ja muutos toimintalogiikkaan. Nyt käyttäjät voivat syöttää omia vaihtoehtojaan edelleen, mutta uudet vaihtoehdot täytyy hyväksyä palvelun kehittäjien toimesta. Myös käyttäjille näytettävät vaihtoehdot on tiivistetty ja muutama kategoria kokonaan poistettu. Tavoitteena tässä on lyhentää erityisesti tunnollisimmin vastaavien vastaajien vastausaikoja.
 • Kysymyksistä on otettu rönsyt pois. Palvelun vastausaikoja on lyhennetty karsimalla ei toimivaksi osoittautuneita kysmyksiä. Monet palvelussa aiemmin kysytyt asiat ovat muuttuneet lähes itsestään selvyyksiksi suomalaisissa kouluissa, joten niillä on turha vaivata vastaajia.
 • Kysymyksiä on päivitetty. Palvelun kysymyksiä on muutettu vastamaan tieto- ja viestintätekniikan uusimpia haasteita. Mukaan on liitetty kysymyksiä niin ohjelmoinnista kuin tableteista.


Toivomme, että uusittu Opeka tarjoaa käyttäjille entistäkin parempia kokemuksia ja TVT-kehittäjille parempaa tietoa oman koulun ja kunnan TVT-asioista.

Palvelussa saattaa esiintyä pieniä alkukankeuksia, joten toivomme, että käytätte hyödyksenne niin palvelusta kysymysten vierestä löytyviä palautetyökaluja kuin palvelun alareunasta aina löytyvää Anna palautetta -painiketta. Seuraamme palautetta erityisen aktiivisesti seuraavat viikot.

Kannattaa myös huomata, että jotkin päivitykset vaikuttivat myös vanhempiin raportteihin. Keskitymme lähipäivät näiden ongelmien selvittelyyn.