maanantai 3. joulukuuta 2012

Opeka Virtuaaliopetuksen päivillä

Opeka-palvelu on esillä valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä Helsingin messukeskuksessa 3.-4.11.2012. Tervetuloa tutustumaan Opekan monipuolisiin ominaisuuksiin OTE-hankkeen standille!

perjantai 23. marraskuuta 2012

2000 vastaajaa! + päivityksiä Opekaan

Tänään iltapäivällä rikkoutui 2000 Opeka-kyselyyn vastanneen raja. Kiitos kaikille kyselyyn vastannelle! Vastauksia voi tarkastella Opekan avoimesta raportista.

Avoimen raportin etusivua on päivitetty selkeämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi. eValmiustasokaavioiden ja koulutustarpeiden lisäksi sivulla on suora linkki listoihin opetuskäytössä olevista laitteista ja ohjelmista. Sivulta näkee myös Opekan vastaajamäärän kehittyminen sekä lista, mistä koulusta ja kunnasta on viimeksi tullut vastaajia. Avoimen raportin kautta pääsee myös valikoitujen raporttien kautta vertailemaan tietyn vastaajajoukon vastauksia, esimerkiksi 1.-2. luokan luokanopettajia tai matematiikan aineopettajia.

Blogia on päivitetty siten, että jokainen kirjoitus on nyt omalla sivullaan. Samalla kirjoitusten alle on lisätty mahdollisuus kommentoida niitä. Kommentteja voi lähettää omalla nimellä Facebook-tilin kautta. Opekaan on tulossa myöhemmin mahdollisuus kommentoida myös muita yksittäisiä sivuja, kuten yksittäisten kysymyksien tuloksia tai laitekohtaisia raportteja.

Kaikki kommentit ovat tähän ja myös aikaisempiin blogikirjoituksiin ovat tervetulleita! Palautetta voi lähettää edelleen myös palautelomakkeella.

torstai 15. marraskuuta 2012

Muutoksia järjestelmässä 14.11. alkaen

Päivitimme eilen Opekaa merkittävissä määrin. Järjestelmään ajettiin sisään kolme suurta muutosta:

Aikasarjat

Tästä eteenpäin järjestelmässä on mahdollista verrata tämän vuoden tuloksia edellisten vuosien tasoon. Vertailu on mahdollista tehdä koulun ja kunnan tasolla. Uskomme, että tämä muutos lisää entisestään Opekan hyötyjä kaikille toimijoille.

Toiminnallisuus löytyy nyt kunta ja koulu -valikoista. Käytännössä toiminnosta ei tietenkään ole mitään hyötyä ennen vuoden vaihdetta, sillä Opekaan on vasta tämän vuoden aikana tullut vastauksia. Odotamme mielenkiinnolla palautetta aiheen suhteen!

Muutokset vastausajan laskemiseksi

Koko Opekan olemassa olon ajan olemme tarkkaan seuranneet vastausten kertymistä järjestelmään. Meitä on kiinnostanut se, miten kysymyksiin on vastattu ja minkälaista palautetta järjestelmästä on saatu. Tämän tiedon lisäksi olemme kuitenkin seuranneet yhtä indikaattoria erityisen tarkasti: tavallisen opettajan kyselyihin käyttämää aikaa.

Pitkässä vastausajassa on ilmeisiä ongelmia ainakin seuraavat:
 • Opettajien arvokasta aikaa kuluu hukkaan
 • Osa vastaajista voi kyllästyä vastaamiseen kesken kaiken ja tämä vähentää kyselyiden luotettavuutta.
 • Vastaajat voivat vastata huolimattomammin, jos kyselyyn, jos vastausaika koettelee kärsivällisyyttä.
Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy on vastausaikojen mediaani noussut melko tasaisesti koko järjestelmän olemassa olon ajan. Tähän on varsin ilmeinen selitys: järjestelmän muista järjestelmistä poikkeavat monivalinnat, joihin käyttäjät voivat syöttää oman vaihtoehtonsa, joka näytetään seuraaville vastaajille. Kun käyttäjiä on järjestelmässä jo reilut 1800 on vaihtoehtojen listoista tullut hyvin pitkiä.

Käyttäjien seurannan perusteella erityisesti hitaita ovat olleet laitteisiin ja ohjelmiin liittyvät syventävät kysymykset, joissa on sekä käyttötapaa että käyttöpaikkaa mittaavat monivalintakysymykset.

Olemme nyt tehneet seuraavat muutokset, joiden epäilemme vähtentävän vastausaikaa: • Listojen alla oleva linkki“Näytä kaikki vaihtoehdot” on muutettu muotoon “Näytä myös harvinaisemmat vaihtoehdot”. Näin käyttäjä ehkä jättää avaamatta pitkän listan.
 • Käyttötapa- ja -paikkakysymysten muotoilua on vähän täsmennetty siten, että pyydetään vastaajia listaamaan 1-5 tärkeintä paikkaa ja käyttötapaa. Näin käyttäjän ei ehkä tarvitse merkitä kovin montaa kymmentä käyttötapaa, kuten joissain tapauksissa on nyt tehty.
 • Samalla käyttöpaikka-kysymykseen lisättiin “opetuksessasi”-sana, jotta pysytään asioissa, jotka ovat koulujen kehittämisen kannalta oleellisia.
 • Käyttötapa- ja käyttöpaikkakysymyksissä asetettin maksimissaan näkyvien vaihtoehtojen määrä 30 kappaleeseen. Järjestelmä siis piilotta vähemmän suositut vaihtoehdot
 • Käyttäjälle tarjotaan vain laitteeseen tai ohjelmaan tulleita käyttötapoja ja käyttöpaikkoja. Näin videotykin valinneelle ihmiselle ei tarjota käyttötavaksi opetuksen nauhoittamista.
Vaikuttavatko nyt tehdyt muutokset? Se nähdään käyttäjien vastatessa kyselyyn. Olemme myös valmiit tekemään lisää vaikuttavia muutoksia, mikäli nyt tehdyt toimet eivät riitä.

Muutokset voivat vaikuttanevat siihen kuinka käyttäjät vastaavat kyselyyn ja tämä saattaa luoda hieman virheellistä tietoa muutoksista ja koulujen eroista. Asia on tietenkin valitettava ja vähän harmillinen, mutta uskomme lyhyemmän täyttöajan tuovan mukanaan enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Ulkonäköön liittyvät parannukset

Muiden muutosten yhteydessä raporttien väritys yhdenmukaistettiin.

perjantai 26. lokakuuta 2012

Päivän kuva: TVT-osaamisen ja työkokemuksen suhde

Pienen tauon jälkeen jälleen tuoretta materiaalia Opekasta. Tällä kertaa aiheena on työkokemuksen ja TVT-osaamisen suhde.

Kuvaajaan on sovitettu visuaalisella painotuksella kuvattu (Hsiang: Visually-Weighted Regression, 2012) sovitettu  funktio. Kuten näkyy on kuvaaja hieman laskeva mutta ei paljoa. Datan vähyys alkaa tulla esiin 40 työvuoden tietämillä, jolloin myös tarkkuus arviossa heikkenee.

Käytetyt työvälineet: R, Opeka

maanantai 8. lokakuuta 2012

Lyhyt PowerPoint-esitys Opekasta

Opekasta tehty perusesittely löytyy nyt SlideSharesta.

Esityksessä käydään läpi perusasioita Opekasta ja vastatataan kysymyksiin kuten:

 • Mikä Opeka on?
 • Kuka Opekan on kehittänyt?
 • Mitä Opeka mittaa?
 • Mitä Opekasta on hyötyä opettajan tai koulun näkökulmasta?

perjantai 5. lokakuuta 2012

Päivän kuva: Milloin opettajat täyttävät Opekan?

Kuvaajasta näkyy tunnin alaspäin pyöristettynä, jolloin opettajat aloittivat täyttämään Opeka-kyselyä. Mielenkiintoista on, että täyttäminen tapahtuu pääasiassa tavallisina toimistotunteina, mutta kyselyä on täytetty myös niiden ulkopuolella.

Käytetyt työkalut: R, Opeka

maanantai 1. lokakuuta 2012

Päivän kuva: Opekan käyttäjämäärän kasvu

Opekan käyttö aloitettiin nykymuotoisessa järjestelmässä toukokuussa. Kesällä ei tietenkään tapahtunut juuri mitään lomien vuoksi, mutta nyt on syksyllä taas päästy hyvään vauhtiin.

Käytetyt työvälineet: Opeka, R

maanantai 24. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Yleisimmin käytetyt laitteet

Kaaviossa esitellään yleisimmin käytetyt laitteet. Dataprojektori ja dokumenttikamera löytyvät varsin monesta luokasta. Jonkinlainen ongelma toistaiseksi on käsitteiden "kannettava tietokone" ja "tietokone" päällekäisyys, mutta molemmat ovat tässä kuvaajassa esillä.

Käytetyt työvälineet: Opeka (kuvankaappaus kehitysversiosta)

perjantai 21. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Käyttö vastaan halu käyttää

Vielä toinen esimerkki ristiintaulukoinnista. Kuvaajasta näkyy kohtuullisen selvästi, että osa paljon tieto- ja viesintäteknologiaa käyttävistä opettajista ei oikestaan haluaisi käyttää enemmän. Ryhmä, joka ei käytä paljoa on 1) hyvin pieni 2) kohtuullisen halukas käyttämään enemmän.

Käytetyt työkalut: R, Opeka

torstai 20. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Ristiintaulukointia

Esimerkki ristiintaulukoidusta tiedosta visualisoituna. Vaikuttaa siltä, että on suhteellisen selvä yhteys uusien tapojen helppouden ja hyvien TVT:n käyttötapojen löytämisen välillä. Samalla näkyy, miten harvinaista on, että koko vastausskaala on käytössä näissä kysymyksissä.

Vähän tällaista erilaisten esitysmenetelmien kokeilua tällä kertaa!

Käytetyt työkalut: R, Opeka

keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Langattomat verkot

Langattomia verkkoja on melkein puolilla vastaajista, kun taas noin kolmanneksella taas ei sellaista ole. Mielenkiintoinen on myös noin viidennes vastanneista, joilla ei ole asiasta tietoa.

Käytetyt työvälineet: R, Opeka

keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Jatkuvan uuden teknologian tuomisen rasittavuus

Jatkuvaa uuden teknologian tuomista opetukseen pitää rasittavana (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä) 29 % Opekaan vastanneista opettajista. 49 % taas on eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa.

tiistai 11. syyskuuta 2012

Päivän kuvaaja: Halu käyttää TVT:tä enemmän

Opekaan vastanneilla opettajista vain n. 22 prosenttia ei haluaisi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessana enemmän. Täysin tai eri mieltä väitteen kanssa on vain 7 %!

Käytetyt työvälineet: R, Opeka

maanantai 10. syyskuuta 2012

Päivän kuvaaja: TVT:n käyttö opetuksessa


Kuvaajassa on näkyy, että Opeka-järjestelmään vastanneista n. kolmannes opettajista käyttää TVT:tä vähemmän kuin päivittäin. Kaksi kolmasosaa käyttää sitä päivittäin.

Käytetyt työkalut: R, Opeka

Mikä ihmeen Opeka?

OPEKA-työkalu on verkkopohjainen palvelu, joka koostuu koulun e-valmiuksia sekä opettajan osaamistasoa mittaavista osista. Työkalu on kehitetty osana OTE – Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäytöön -koordinointihanketta (Tampere ja Tampereen seutu) ja järjestelmän kehityksestä on vastannut Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Tästä blogista vastaavat TRIM:n tutkijat.

Toivomme, että voimme tässä blogissa avata erityisesti järjestelmään kerättyä tietoa ja sen tarjoamia näkökulmia opetusteknologian käyttöön Suomessa nykypäivänä.

Opeka-järjestelmää voi testata jatkuvasti osoitteessa: opeka.opetusteknologia.info.