maanantai 24. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Yleisimmin käytetyt laitteet

Kaaviossa esitellään yleisimmin käytetyt laitteet. Dataprojektori ja dokumenttikamera löytyvät varsin monesta luokasta. Jonkinlainen ongelma toistaiseksi on käsitteiden "kannettava tietokone" ja "tietokone" päällekäisyys, mutta molemmat ovat tässä kuvaajassa esillä.

Käytetyt työvälineet: Opeka (kuvankaappaus kehitysversiosta)

perjantai 21. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Käyttö vastaan halu käyttää

Vielä toinen esimerkki ristiintaulukoinnista. Kuvaajasta näkyy kohtuullisen selvästi, että osa paljon tieto- ja viesintäteknologiaa käyttävistä opettajista ei oikestaan haluaisi käyttää enemmän. Ryhmä, joka ei käytä paljoa on 1) hyvin pieni 2) kohtuullisen halukas käyttämään enemmän.

Käytetyt työkalut: R, Opeka

torstai 20. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Ristiintaulukointia

Esimerkki ristiintaulukoidusta tiedosta visualisoituna. Vaikuttaa siltä, että on suhteellisen selvä yhteys uusien tapojen helppouden ja hyvien TVT:n käyttötapojen löytämisen välillä. Samalla näkyy, miten harvinaista on, että koko vastausskaala on käytössä näissä kysymyksissä.

Vähän tällaista erilaisten esitysmenetelmien kokeilua tällä kertaa!

Käytetyt työkalut: R, Opeka

keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Langattomat verkot

Langattomia verkkoja on melkein puolilla vastaajista, kun taas noin kolmanneksella taas ei sellaista ole. Mielenkiintoinen on myös noin viidennes vastanneista, joilla ei ole asiasta tietoa.

Käytetyt työvälineet: R, Opeka

keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Päivän kuva: Jatkuvan uuden teknologian tuomisen rasittavuus

Jatkuvaa uuden teknologian tuomista opetukseen pitää rasittavana (jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä) 29 % Opekaan vastanneista opettajista. 49 % taas on eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa.

tiistai 11. syyskuuta 2012

Päivän kuvaaja: Halu käyttää TVT:tä enemmän

Opekaan vastanneilla opettajista vain n. 22 prosenttia ei haluaisi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessana enemmän. Täysin tai eri mieltä väitteen kanssa on vain 7 %!

Käytetyt työvälineet: R, Opeka

maanantai 10. syyskuuta 2012

Päivän kuvaaja: TVT:n käyttö opetuksessa


Kuvaajassa on näkyy, että Opeka-järjestelmään vastanneista n. kolmannes opettajista käyttää TVT:tä vähemmän kuin päivittäin. Kaksi kolmasosaa käyttää sitä päivittäin.

Käytetyt työkalut: R, Opeka

Mikä ihmeen Opeka?

OPEKA-työkalu on verkkopohjainen palvelu, joka koostuu koulun e-valmiuksia sekä opettajan osaamistasoa mittaavista osista. Työkalu on kehitetty osana OTE – Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäytöön -koordinointihanketta (Tampere ja Tampereen seutu) ja järjestelmän kehityksestä on vastannut Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus. Tästä blogista vastaavat TRIM:n tutkijat.

Toivomme, että voimme tässä blogissa avata erityisesti järjestelmään kerättyä tietoa ja sen tarjoamia näkökulmia opetusteknologian käyttöön Suomessa nykypäivänä.

Opeka-järjestelmää voi testata jatkuvasti osoitteessa: opeka.opetusteknologia.info.