tiistai 19. maaliskuuta 2013

Laitteiden ja ohjelmistojen käyttö suomalaisissa kouluissa vuonna 2012

Olemme julkaisseet lyhyen ja tiiviin raportin opettajien tieto- ja viesintätekniikan käytöstä vuoden 2012 aikana Opekaan kerätyn tiedon perusteella. Raportti keskittyy kyselyssä kerättyyn tietoon laitteiden ja ohjelmien käytöstä ja käytön tiheydestä.

Opeka-palvelun kehitystyöstä vastaa Tampereen yliopiston TRIM. Kehitystiimin muodostavat tutkimusjohtaja Jarmo Vitelin, projektitutkija Heikki Sairanen ja järjestelmäsuunnitelija Mikko Vuorinen. Opeka-palvelu on käynnistetty Opetushallituksen Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -hankkeessa. Hankkeen koordinoinnista on vastannut Tampereen kaupunki ja yhteistyötä on tehty tiiviisti erityisesti projektikoordinaattori Raisa Valtaojan kanssa.

Käytännössä raportti jaottelee eri laitteet ja ohjelmat nelikenttään, jossa toisella akselilla on laitteen tai ohjelman käytön yleisyys ja toisella akselilla näiden käyttäjien parissa käytön tiheys. Näin saadaan muodostettua varsin selvä kuva siitä, minkälaista laitteiden ja ohjelmien käyttö tyypillisessä koulussa on.
Kuten taulukoista näkee, on enemmistön opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö perin tavanomaista jopa konservatiivista. Onko siis tavallisen suomalaisen oppilaan ja opiskelijan kokemus tietotekniikasta koulumaailmassa tietokone, dokumenttikamera, videotykki ja opettaja, joka kirjaa poissaolot oppilastietojärjestelmään? Kenties. Ainakaan kyselymme ei täysin tätä provokatiivista väitettä kumoa.

Raportissa listataan myös kaikista käytetyimmät laitteet ja ohjelmat, mistä saa myös hieman tarkemman kuvan siitä, miten suuri osa opettajista
Raportti on varsin tiivis ja kätevä paketti, joten se kannattaa lukea. Mukana on myös selvitys metologiasta.

Pysyvä osoite raportille on:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9106-1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti