tiistai 8. elokuuta 2017

Tervetuloa käyttämään Opekaa

Opeka on palannut kesätauolta ja on valmiina käytettäväksi opettajien digitaitojen ja -käytäntöjen itsearviointiin.

Oikein hyvää uuden lukuvuoden alkua niin opettajille, rehtoreille ja opetustoimesta vastaaville kuin kaikille kouluyhteisön jäsenille!

perjantai 30. kesäkuuta 2017

Opeka ja Ropeka ovat lomalla!

Opeka ja Ropeka lomailevat heinäkuussa ja varmimmin raportteja saa taas elokuun puolivälin jälkeen.

Kiitos kaikille palveluiden käyttäjille, arvokkaiden palautteiden antajille ja Digiajan peruskoulu -hankkeen tutkimukseen osallistuneille.

Aurinkoista ja pitkää kesää!

keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

Vuoden 2017 ensimmäisiä tuloksia tarjolla ITK:ssa

Olemme saaneet hienon määrän vastauksia Opekaan ja Ropekaan, kiitokset kaikille vastanneille! Ensimmäisiä tuloksia esitellään jo ITK-konferenssissa 6.-7.4.2017. Mikäli olette paikalla ITK:ssa, niin poiketkaapa Tulevaisuuden labrassa, osastolla A4! Kuulemme mielellämme kehitysideoitanne.

Opeka ja Ropeka-palvelut ovat edelleen avoinna ja käytettävissänne, Opekan  tulosraportteja voitte pyytää lomakkeella osoitteesta http://opeka.fi/fi/pyydaraportti. Ropekan raportin voi pyytää samalla lomakkeella mainitsemalla siitä lisätiedoissa tai Ropekan oman palautelomakkeen  kautta. Jaamme raportteja pääsääntöisesti kuntien opetustoimesta vastaaville sekä koulujen rehtoreille tai TVT-koordinaattoreille.

Digiajan peruskoulu -hankkeen ensimmäinen väliraportti valmistuu syksyllä 2017 ja ensi vuoden alussa pääsette vastaamaan taas uudestaan kyselyihin loppuraporttia 2018 silmällä pitäen :-)

maanantai 16. tammikuuta 2017

Uusi Opeka sekä Ropeka ja Oppika

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille Opekan käyttäjille!

Opeka: Opekalle tehtiin vuodenvaihteessa vähän isompi kasvojenkohotus. Uudessa kyselyssä painotetaan entistä enemmän digitaalisen teknologian pedagogista käyttöä.

  • Uusina kysymystyyppeinä on mukana eri teemoihin liittyviä kuvauksia, joista vastaaja valitsee omaa tilannettaan parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. 
  • Lisäksi yksityiskohtaiset ohjelma- ja laitekysymykset on korvattu laajemmilla, erilaisten ohjelma- ja ohjelmistotyyppien käyttöä kartoittavilla kysymyksillä.
  • Arviointia ja ammatillista kehittymistä kuvaavia kysymyksiä on lisätty ja entisiä kysymyksiä on päivitetty.

Ropeka: Opekan lisäksi on nyt tarjolla uusi kyselytyökalu koulujen johtajille ja rehtoreille. Se löytyy osoitteesta http://ropeka.fi/. Ropeka koostuu Opekan tavoin taustakysymyksistä, kyselyistä ja loppuraportista.

  • Kyselyiden teemat ovat: Strategia, Sitoutuneisuus muutokseen, Uuden toimintakulttuurin luominen ja Osaamisen kehittäminen. 
  • Kyselyyn vastaaminen vie kymmenkunta minuuttia ja vastaamisen jälkeen saa oman koulunsa digiprofiilia kuvaavan raportin.
  • Halutessaan opetustoimen johto voi myös pyytää koko kunnan raportit nähtäväkseen. 

Oppika: Oppilaiden digiosaamista kartoittamaan on kehitetty myös heille oma kysely, Oppika. Se löytyy osoitteesta http://oppika.fi/.

  • Oppikassa on omat kyselyt 2., 5.,8. ja lukion 1 luokkatason oppilaille. 
  • Oppikan käyttöön ottaminen tapahtuu ensin kuntatasolla, jonka jälkeen opettajat voivat teettää kyselyn oppilailleen.
  • Ohjeet Oppikan käyttöön ottamiseen löytyvät palvelun sivuilta,

Tervetuloa kaikkien näiden kolmen palvelun käyttäjiksi! Uskomme niiden tukevan koulujen ja opetuksen kehittämistyötä ja antavan teille käyttökelpoista tietoa koulunne nykytilanteesta sekä eväitä kehittää innostavaa tulevaisuuden pedagogiikkaa.