keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Opeka päivittyi


Opekaan on päivitetty alkuvuoden ajan. Olemme uudistaneet niin kyselyn sisältöä kuin sitä pyörittävää tekniikkaa. Työ on tehty, jotta Opeka tuottaisi nimenomaan sellaista tietoa, joka auttaa opettajia, kouluja ja kuntia kehittämään toimintaansa.

Suurin näkyvä muutos käyttäjille on muuttunut kysymyspatteristo. Lähdimme alkuvuodesta uudistamaan osaamiskyselyä kokoamme asiantuntija ryhmän kanssa. Ryhmän kanssa pidetyssä workshopissa ja nettityöskentelyssä uusittiin koko Opekan osaamiskartoitus. Uusi kysely erittelee aiempaa tarkemmin eri osaamisen lajit ja näin helpottaa vastaamista sekä vastausten luotettavuutta. Lisäksi päivitettiin jonkin verran muita kyselyjärjestelmän osia.

Suurin osa raporteista on nyt koostettu viiden helppotajuisen tekijän ympärille: tekniikka, yhteisö, osaaminen, innostus ja käyttö. Myös vanhat eValmiustasot ovat saatavilla niitä tarvitseville.

Vastanneille näytetyssä loppunäkymässä saa jatkossa tietoa siitä, miten oma taso vertautuu muihin vastanneisiin. Ylipäätään yritämme raporteissa esittää enemmän tällaisia suhteellisia näkymiä, jotta raporteista tehtävät tulkinnat vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisuutta.

Muiden muutosten ohessa olemme lisänneet muutaman kysymyksen taustatietoihin. Nyt käyttäjiä pyydetään kertomaan toimipisteensä, mikäli koululla on sellaisia useampi. Tiedon perusteella luodaan koulujen alle erilliset toimipistekohtaiset raportit. Toimipisteraportteihin pääsee kouluraporttien kautta.

Muuta kyselyä on päivitetty parantamaan tiedon luotettavuutta. Esimerkiksi oman oppialan ohjelmistot mukautuvat vastaajan valitsemaan oppialaan paremmin. Näin äidinkielen opettajan ei tarvitse kahlata läpi matematiikan opettajien erikoisohjelmia.

Kouluille ja kunnille lähetettyihin raportteihin on tehty myös päivityksiä. Vanhat linkit johtavat siis päivitetyihin raportteihin. Vaikka kyselyä on päivitetty melko suurelta osin, yritämme mahdollisuuksien mukaan tarjota myös eri vastauskertojen välisiä vertailutietoja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti