torstai 15. marraskuuta 2012

Muutoksia järjestelmässä 14.11. alkaen

Päivitimme eilen Opekaa merkittävissä määrin. Järjestelmään ajettiin sisään kolme suurta muutosta:

Aikasarjat

Tästä eteenpäin järjestelmässä on mahdollista verrata tämän vuoden tuloksia edellisten vuosien tasoon. Vertailu on mahdollista tehdä koulun ja kunnan tasolla. Uskomme, että tämä muutos lisää entisestään Opekan hyötyjä kaikille toimijoille.

Toiminnallisuus löytyy nyt kunta ja koulu -valikoista. Käytännössä toiminnosta ei tietenkään ole mitään hyötyä ennen vuoden vaihdetta, sillä Opekaan on vasta tämän vuoden aikana tullut vastauksia. Odotamme mielenkiinnolla palautetta aiheen suhteen!

Muutokset vastausajan laskemiseksi

Koko Opekan olemassa olon ajan olemme tarkkaan seuranneet vastausten kertymistä järjestelmään. Meitä on kiinnostanut se, miten kysymyksiin on vastattu ja minkälaista palautetta järjestelmästä on saatu. Tämän tiedon lisäksi olemme kuitenkin seuranneet yhtä indikaattoria erityisen tarkasti: tavallisen opettajan kyselyihin käyttämää aikaa.

Pitkässä vastausajassa on ilmeisiä ongelmia ainakin seuraavat:
  • Opettajien arvokasta aikaa kuluu hukkaan
  • Osa vastaajista voi kyllästyä vastaamiseen kesken kaiken ja tämä vähentää kyselyiden luotettavuutta.
  • Vastaajat voivat vastata huolimattomammin, jos kyselyyn, jos vastausaika koettelee kärsivällisyyttä.
Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy on vastausaikojen mediaani noussut melko tasaisesti koko järjestelmän olemassa olon ajan. Tähän on varsin ilmeinen selitys: järjestelmän muista järjestelmistä poikkeavat monivalinnat, joihin käyttäjät voivat syöttää oman vaihtoehtonsa, joka näytetään seuraaville vastaajille. Kun käyttäjiä on järjestelmässä jo reilut 1800 on vaihtoehtojen listoista tullut hyvin pitkiä.

Käyttäjien seurannan perusteella erityisesti hitaita ovat olleet laitteisiin ja ohjelmiin liittyvät syventävät kysymykset, joissa on sekä käyttötapaa että käyttöpaikkaa mittaavat monivalintakysymykset.

Olemme nyt tehneet seuraavat muutokset, joiden epäilemme vähtentävän vastausaikaa:  • Listojen alla oleva linkki“Näytä kaikki vaihtoehdot” on muutettu muotoon “Näytä myös harvinaisemmat vaihtoehdot”. Näin käyttäjä ehkä jättää avaamatta pitkän listan.
  • Käyttötapa- ja -paikkakysymysten muotoilua on vähän täsmennetty siten, että pyydetään vastaajia listaamaan 1-5 tärkeintä paikkaa ja käyttötapaa. Näin käyttäjän ei ehkä tarvitse merkitä kovin montaa kymmentä käyttötapaa, kuten joissain tapauksissa on nyt tehty.
  • Samalla käyttöpaikka-kysymykseen lisättiin “opetuksessasi”-sana, jotta pysytään asioissa, jotka ovat koulujen kehittämisen kannalta oleellisia.
  • Käyttötapa- ja käyttöpaikkakysymyksissä asetettin maksimissaan näkyvien vaihtoehtojen määrä 30 kappaleeseen. Järjestelmä siis piilotta vähemmän suositut vaihtoehdot
  • Käyttäjälle tarjotaan vain laitteeseen tai ohjelmaan tulleita käyttötapoja ja käyttöpaikkoja. Näin videotykin valinneelle ihmiselle ei tarjota käyttötavaksi opetuksen nauhoittamista.
Vaikuttavatko nyt tehdyt muutokset? Se nähdään käyttäjien vastatessa kyselyyn. Olemme myös valmiit tekemään lisää vaikuttavia muutoksia, mikäli nyt tehdyt toimet eivät riitä.

Muutokset voivat vaikuttanevat siihen kuinka käyttäjät vastaavat kyselyyn ja tämä saattaa luoda hieman virheellistä tietoa muutoksista ja koulujen eroista. Asia on tietenkin valitettava ja vähän harmillinen, mutta uskomme lyhyemmän täyttöajan tuovan mukanaan enemmän hyötyjä kuin haittoja.

Ulkonäköön liittyvät parannukset

Muiden muutosten yhteydessä raporttien väritys yhdenmukaistettiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti